Hasicí hřeby – Hasební technika DAFO

Efektivní způsob hašení hasební technikou DAFO, ochrana osob i majetku. Podstatná úspora vody při zásahu. Výhoda při ztíženém přístupu k požáru. Hasicí hřeb se dodává ve dvou modifikacích a to jako „útočný hřeb“ nebo „obranný hřeb“.
Hasicí hřeby - hasební technika DAFO
Přeložit stránku